dnes je 16.4.2024

Input:

26/2009 F.z., Sdělení ke zrušení Pokynu č. D-108

26/2009 F.z., Sdělení ke zrušení Pokynu č. D-108
Sdělení ke zrušení Pokynu č. D - 108
 
Referent: Ing. Drahomíra Martincová, tel.: 257 043 355
Č.j. 15/97 790/2009-151
 
ze dne 17. 12. 2009
Zákonem č. 216/2009 Sb., byla s účinností od 20.7.2009 provedena změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), spočívající m.j. v doplnění ustanovení § 23 odstavec 4 o nové písmeno m). Na základě této změny se do základu daně z příjmů nezahrnuje rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle jiného právního předpisu o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou.
Nahrávám...
Nahrávám...