dnes je 19.7.2024

Input:

26/2001 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb. (část VII. Fin 2-04 U a číselník územních jednotek)

26/2001 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb. (část VII. Fin 2-04 U a číselník územních jednotek)
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb. (část VII. Fin 2-04 U a číselník územních jednotek)
I.
 
Referent: Ing. I. Matějková, tel. 5704 3109
Čj. 111/16 261/2001
 
ze dne 22. února 2001
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb. (Sbírka zákonů č. 4/2001; Finanční zpravodaj č. 2/2001).
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2001, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou, budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje:

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
 
Název ukazatele
Číslo řádku
Pro kapitoly
Pojistné na důchodové pojištění
7010
313
Celkové institucionální prostředky na výzkum a vývoj
7020
301,304,305,306,307,308,313, 314,315,317,321,322,327,328, 329,333,334,335,336,345,346, 348,361,375
Celkové účelové prostředky na výzkum a vývoj
7030
301,304,305,306,307,308,313, 314,315,317,321,322,327,328, 329,333,334,335,336,345,346, 348,361,375
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě
7040
301,304,306,307,308,312,313, 314,315,317,322,327,328,329, 333,334,335,336,341, 344,345, 346,347,348,349,353,358,374, 375,380
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě
7041
301,304,306,307,308,312,313, 314,315,317,322,327,328,329,333, 334,335,336,341,344,345,346,347, 348,349,353,358,374,375,380
Běžné výdaje související s investičními výdaji na financování programů podle přílohy č. 5 zákona č. 491/2000 Sb.
7050
všechny kapitoly (s výjimkou 396, 397, 398)
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb. nebo z. č. 349/1999 Sb.)
7060
301, 302,303, 309, 358,381
Vrcholné státní návštěvy
7070
306, 398
Výdaje na civilní ochranu
7100
307
Program péče o krajinu
7110
315
Splátka jistiny úvěru ČD
7120
327
Podpora agrokomplexu:
 
 
podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
7131
329
posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády
7132
329
majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
7133
329
dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s.
7134
329
Podpora lesnímu hospodářství
7140
329
Program studií odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření
7150
329
Program pro stanovení zátopových území
7160
329
Údržba a provoz vodní cesty
7161
329
Protipovodňová opatření
7162
329
Přímé dotace vodnímu hospodářství
7163
329
Neinvestiční transfery vysokým školám bez výdajů specifikovaných MŠMT
7170
333
Regionální školství - běžné výdaje bez výdajů specifikovaných MŠMT
7181
333
Nahrávám...
Nahrávám...