dnes je 15.7.2024

Input:

247/1995 Sb., Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2026

č. 247/1995 Sb., Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
ze dne 27. září 1995
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
212/1996 Sb.
(k 2.8.1996)
mění, doplňuje
nález ÚS
243/1999 Sb.
(k 13.10.1999)
v § 85 ruší část třetí věty
204/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění, 126 novelizačních bodů
ÚZ 395/2000 Sb.
 
 
nález ÚS
64/2001 Sb.
(k 16.2.2001)
ruší ustanovení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 50 odst. 1, 2 a 3, § 85 věty třetí a příloh č. 1 a 2
491/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
ruší část třetí
37/2002 Sb.
(k 29.1.2002)
mění, 44 novelizačních bodů, též vkládá přílohu č. 2
ÚZ 121/2002 Sb.
 
 
171/2002 Sb.
(k 30.4.2002)
mění, 10 novelizačních bodů
230/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, § 76 odst. 3 a 6, § 79 odst. 1 písm. a)
230/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 87 novelizačních bodů
62/2003 Sb.
(k 4.3.2003)
nové znění § 89
418/2004 Sb.
(k 19.7.2004)
mění přílohu č. 3 - volební obvody č. 19 a č. 22
323/2006 Sb.
(k 30.6.2006)
mění přílohu č. 3 - volební obvody č. 7, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 55, 61 a 66
480/2006 Sb.
(k 6.11.2006)
nahrazuje slova v § 39, § 41 odst. 1 a § 50 odst. 5
261/2008 Sb.
(k 15.7.2008)
mění přílohu č. 3
ve znění tiskové opravy (částka 86 z r. 2008)
195/2009 Sb.
(k 29.6.2009)
mění; pouze pro volební období Poslanecké sněmovny zvolené v roce 2006 zkracuje lhůty (viz znění novely)
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
mění § 55, § 82 a § 92 odst. 1 písm. d)
195/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
v příloze č. 3 mění volební obvody č. 6, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 69 a 70
222/2012 Sb.
(k 26.6.2012)
mění § 6a odst. 2, § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, § 12, § 13, § 14a, § 14b, § 14d, § 52 odst. 3, § 77 a v příloze č. 3 volební obvody č. 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30, 36, 40, 41, 74 a 75
58/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 2 písm. b), § 12 odst. 7 písm. e), § 32 odst. 5, § 61 odst. 3
59/2014 Sb.
(k 1.6.2014)
mění přílohu č. 3
 
 
114/2016 Sb.
(k 13.4.2016)
mění přílohu č. 3
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 1, § 6a, § 11, § 12, § 14c, § 14e, § 32, § 55, § 61, § 80; ruší § 45 a § 72a; nové přechodné ustanovení
72/2018 Sb.
(k 19.5.2018)
mění § 59 a § 97
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 11, § 12, § 14a, § 14c, § 14e, § 14f, § 16, § 17, § 32, § 38, § 61 a § 82; nové přechodné ustanovení
49/2021 Sb.
(k 11.2.2021)
ruší ustanovení § 48, § 49 odst. 1 písm. b) až d), odst. 3 písm. b) až d) a odst. 4, § 50 odst. 1 až 3 a § 51
189/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 48 až § 51, § 52 a § 53
89/2024 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohu č. 3
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění; nová přechodná ustanovení
89/2024 Sb.
(k 1.1.2027)
nabývá účinnosti ustanovení § 59b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Oddíl první
Obecná ustanovení
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy voleb do Parlamentu České republiky, zvláštní podmínky výkonu volebního práva v těchto volbách a zvláštní pravidla zjišťování výsledků těchto voleb. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.
(2)  Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad většinového systému.
(3)  Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
(4)  Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan”), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
§ 2
(zrušen zák. č. 89/2024 Sb. k 1.1.2026)
Nahrávám...
Nahrávám...