dnes je 14.6.2024

Input:

23/2003 F.z., doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část VII. Fin 2-04U

23/2003 F.z., doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část VII. Fin 2-04U
Sdělení MF
(doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, část VII. Fin 2-04U)
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204
Čj.: 111/31 245/2003
 
ze dne 4. 4. 2003
Ministerstvo financí vydalo Sdělení MF č. j. 111/12 726/2003 ze dne 10. února 2003 (publikované pod č. 14 ve Finančním zpravodaji č. 2/2003), kterým zveřejňuje obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U). Toto sdělení se upravuje následujícím způsobem:
Doplnění Fin řádku pro kapitolu 327 Ministerstvo dopravy a spojů „Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury“ (číslo řádku 7126) a doplnění Fin řádku pro
Nahrávám...
Nahrávám...