dnes je 4.10.2023

Input:

21/2009 F.z., Pokyn č. D-331: kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

21/2009 F.z., Pokyn č. D-331: kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky
Pokyn č. D - 331,
kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky
Č. j.: 43/73 051/2009-431
ze dne 29. 10. 2009
Ministerstvo financí v souladu se zněním § 21 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), zveřejňuje strukturu a tvar datové zprávy odesílané prostřednictvím datové schránky.
Přiznání, hlášení a vyúčtování zasílaná daňovými subjekty ve věci
Nahrávám...
Nahrávám...