dnes je 28.5.2024

Input:

20/2008 F.z., Dodatek č. 1 k pokynu D-307

20/2008 F.z., Dodatek č. 1 k pokynu D-307
DODATEK č. 1 k pokynu D - 307
 
Referent: ing. B. Kolacíová, tel.: 257044479
Čj.: 43/49 670/2008-431
 
ze dne 28. 11. 2008
Evropská komise přijala nová nařízení Komise (ES) o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES v oblasti podpory de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů a v odvětví rybolovu.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007, o použití článku 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů, které nahradilo nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004, navyšuje podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů na 7 500 EUR za období tří let. Tento strop platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl. Za tříleté období se považují fiskální roky, používané k daňovým účelům v příslušném členském státě.
Toto nařízení je použitelné od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013.
Pro odvětví rybolovu bylo vydáno samostatné nařízení Komise (SE) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně
Nahrávám...
Nahrávám...