dnes je 28.5.2024

Input:

18/2009 F.z., Pokyn č. D-328: Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

18/2009 F.z., Pokyn č. D-328: Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
Pokyn č. D - 328
Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
 
Referent: Eva Lepšíková, tel.: 257 044 241
Č. j.: 48/82 380/2009-482
ze dne 3. 11. 2009
I.
V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky došlo ke změně organizační struktury Policie České republiky.
Za účelem předání všech pokutových bloků, tzn. nevyužitých (čistých) i s označením razítek zaniklých útvarů Policie ČR, nově zřízeným krajským ředitelstvím Policie ČR vydalo Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie pokyn čj. PPR-28052-1/ČJ-2008-99UD ze dne 22. 12. 2008. Záležitost týkající se výhradně pokutových bloků Služby cizinecké policie ČR byla řešena pokynem čj. HSPP-2923-1/ČJ-2008-9HPP ze dne 11. 12. 2008 vydaným Hospodářskou správou Policejního prezidia ČR.
Na základě těchto pokynů byly všechny pokutové bloky z bývalých krajských správ Policie ČR i z Oblastních ředitelství služby cizinecké policie ČR předány nově zřízeným krajským ředitelstvím Policie ČR.
Pro hromadnou likvidaci pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek zaniklých útvarů Policie ČR, zejména okresních ředitelství Policie ČR, byl vydán Ministerstvem financí Pokyn č. D - 325 „Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky“ čj. 48/67 010/2009-482 ze dne 23. 9. 2009.
Pokyn č. D - 325 se však nevztahuje na pokutové bloky předané k 1. 1. 2009 z Oblastních ředitelství služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR, neboť přijetím zákona č. 273/2008 Sb. nedošlo ke zrušení ani změně názvů (a tudíž ani úředních razítek) Oblastních ředitelství služby cizinecké policie ČR. Zrušeny mohly být případně pouze některé útvary spadající do působnosti těchto oblastních ředitelství. Z tohoto důvodu nelze předmětné pokutové bloky plošně odepsat z evidence a fyzicky zlikvidovat.
Pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných z Oblastních ředitelství služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a na základě projednání předmětné záležitosti s Policejním prezidiem ČR vydává Ministerstvo financí tento pokyn, na jehož základě bude dále postupováno.
II.
Postup pro manipulaci s pokutovými bloky Služby cizinecké policie ČR vrácenými krajskými ředitelstvími Policie ČR finančním úřadům
1. V případě, že pokutové bloky opatřené otisky razítek příslušných útvarů Služby cizinecké policie ČR byly již vráceny krajskými
Nahrávám...
Nahrávám...