dnes je 28.5.2024

Input:

16/2009 F.z., Pokyn č. D-325: Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

16/2009 F.z., Pokyn č. D-325: Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
Pokyn č. D - 325
Postup pro vyřešení problematiky fyzické likvidace pokutových bloků opatřených otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 
Referent: Eva Lepšíková, tel.: 257 044 241
Čj.: 48/67 010/2009-482
ze dne 23. 9. 2009
I.
S účinností od 1. 1. 2009 vstoupil v platnost nový zákon o Policii ČR č. 273/2008 Sb., na jehož základě došlo ke změně organizační struktury Policie České republiky. Bývalé krajské správy Policie ČR byly transformovány do organizačních složek státu, kterými jsou v rámci jednotlivých krajů krajská ředitelství Policie ČR. V této souvislosti a na základě jednání Policejního prezídia ČR a Ministerstva financí došlo dle stanoveného jednotného postupu k protokolárnímu předání všech pokutových bloků útvarů Policie ČR, jejichž činnost byla ukončena k 31. 12. 2008 (dále jen „zaniklé útvary Policie ČR“), nově zřízeným krajským ředitelstvím Policie ČR s účinností od 1. 1. 2009.
Pokutové bloky opatřené otisky neplatných služebních razítek zaniklých útvarů Policie ČR, zejména okresních ředitelství Policie ČR, lze považovat za pokutové bloky znehodnocené, u nichž může být proveden jejich odpis z evidence a následná fyzická likvidace (viz odst. 14 Pokynu č. D - 95). Za účelem zamezení administrativní i časové náročnosti spojené s předkládáním individuálních žádostí z krajských ředitelství Policie ČR příslušným finančním úřadům, následným zasíláním těchto žádostí na Ministerstvo financí ke stanovisku, až po konečné vyřízení celé záležitosti na finančních úřadech, Ministerstvo financí vydává pokyn, na jehož základě bude provedena hromadná fyzická likvidace pokutových bloků na příslušných finančních úřadech a to dle níže uvedeného postupu.
II.
Postup pro předkládání žádostí a vracení pokutových bloků finančním úřadům
Krajská ředitelství Policie ČR osobně předloží nebo zašlou do 31.10. 2009 místně příslušným finančním úřadům, od kterých byly pokutové bloky zaniklým útvarům Policie ČR vydány, písemný požadavek na zpětvzetí, odpis a následnou fyzickou likvidaci pokutových bloků, s uvedením všech zaniklých útvarů Policie ČR, za které budou pokutové bloky krajská ředitelství Policie ČR vracet. V požadavku musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o pokutové bloky znehodnocené otisky neplatných služebních razítek útvarů Policie ČR zaniklých v souvislostí s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, které již nelze dále použít. Fyzicky budou pokutové bloky krajskými ředitelstvími Policie ČR předány až na základě výzvy příslušných finančních úřadů.
Soupis požadavku k vrácení pokutových bloků krajskými ředitelstvími Policie ČR na finanční úřady bude obsahovat:
1. Přesné názvy zaniklých
Nahrávám...
Nahrávám...