dnes je 15.7.2024

Input:

14/2003 F.z., Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin2-04U)

14/2003 F.z., Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (část VII. Fin2-04U)
Sdělení Ministerstva financí
k vyhlášce č. 16/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(část VII. Fin 2-04U)
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204
Čj.: 111/12726/2003
 
V Praze dne 10. února 2003
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Finanční zpravodaj č. 2/2001 a č. 1/2/2003).
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou budou uvedeny do části VIL Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
 
Název ukazatele
Číslo řádku
Pro kapitoly
Pojistné na důchodové pojištění
7010
313
Institucionální výdaje celkem na výzkum a vývoj
7020
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 346, 348, 361, 375
Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj
7030
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 346, 348, 361, 375
Národní program výzkumu
7031
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 346, 348, 361, 375
Programy v působnosti poskytovatelů
7032
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 346, 348, 361, 375
Veřejné zakázky
7033
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 346, 348, 361, 375
Specifický výzkum na vysokých školách
7034
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 346, 348, 361, 375
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
7035
301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314, 315, 317, 321, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 346, 348, 361, 375
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě
7040
304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 358, 374, 375
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě
7041
304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335, 336, 338, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 358, 374, 375
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb. nebo z. č. 349/1999 Sb.)
7060
301, 302, 303, 309, 358, 381
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy
7080
305, 307, 308, 314
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem
7090
312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 335, 336, 344, 347, 349, 381
v tom: PHARE
7091
312, 313, 314, 315, 317, 322, 327, 328, 329, 333, 335, 336, 344, 347, 349, 381
ISPA
7092
315
Nahrávám...
Nahrávám...