dnes je 3.10.2023

Input:

12/2007 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

12/2007 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Sdělení
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204
Č.j.: 11/20 471/2007-111
ze dne 16. února 2007
I.
Závazné ukazatele státního rozpočtu - rok 2007
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
VII.
Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje
 
Název ukazatele
Číslo řádku
Kontrolní
vazby
text
r
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy *)
7110
 
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
7120
= ř. (7121 +7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění
7121
 
pojistné na nemocenské pojištění
 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
7122
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
7130
= součtu ř. 7131 až 7136
v tom:
 
 
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
7131
 
- programovací období 2004 až 2006 celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
7132
 
- programovací období 2007 až 2013 celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
7133
 
- programovací období 2004 až 2006 celkem
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP
7134
 
- programovací období 2007 až 2013 celkem
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů
7135
 
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
7136
 
a přijaté transfery celkem
 
 
ř. (7110+7120+7130)
 
 
sl. 71, 72, 73
 
 
(součtu položek třídy 1 až 4
 
 
části I.) sl. 1, 2, 3
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
 
7201
 
 
7202
 
 
...
 
 
7299
 
 
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
 
 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
7310
= ř. (7311 + 7312)
v tom: platy zaměstnanců
7311
 
ostatní platby za provedenou práci
7312
 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
7320
 
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
7330
 
Platy zaměstnanců ve státní správě
7341
 
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem
7342
 
z toho: Policie
7343
 
HZS
7344
 
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech
7346
 
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů
7347
 
Platy představitelů státní moci a některých orgánů
7348
 
 
7350
= ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem
7351
= ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální výdaje celkem
7352
 
účelové výdaje celkem
7353
 
kryté příjmem z rozpočtu EU
7354
 
Národní program výzkumu
7361
 
Programy v působnosti poskytovatelů
7362
 
Veřejné zakázky
7363
 
Specifický výzkum na vysokých školách
7364
 
Nahrávám...
Nahrávám...