dnes je 3.10.2023

Input:

11/2008 F.z., Pokyn č. D-310: k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993 - 2005

11/2008 F.z., Pokyn č. D-310: k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993 - 2005
Pokyn č. D - 310
k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993 - 2005
 
Referent: Eva Lepšíková, tel.: 257 044 241
Č.j.: 48/32 128/2008 - 482
 
ze dne 7. 4. 2008
I.
V návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo financí pokutové bloky pro orgány a úřady oprávněné k ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení

skl. č.
 26 6100 - 26 6110 - Bloky na pokuty za přestupky
 26 6121 - 26 6124 - Bloky na pokuty ukládané dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 46 6100 - 46 6110 - Bloky na pokuty za přestupky ukládané krajskými úřady nebo obcemi
 46 6121 - 46 6124 - Bloky na pokuty ukládané krajskými úřady nebo obecními úřady dle § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
V průběhu let 1993 - 2007 došlo k podstatným změnám v obsahové stránce i v grafické podobě používaných pokutových bloků.
K významné změně obsahu bloků na pokuty ukládané v blokovém řízení jak podle zákona o přestupcích, tak i podle zákona o správě daní a poplatků došlo zejména u hodnotových pokutových bloků. U těchto pokutových bloků byly především provedeny takové úpravy, které zvyšují právní jistotu přestupce při uložení pokuty.
Zapracované změny však neměly za následek doplnění povinných náležitostí rozhodnutí stanovených zákonem o přestupcích a zákonem o správě daní a poplatků, jelikož tyto náležitosti pokutové bloky obsahovaly a obsahují.
Od roku 2007 došlo u všech pokutových bloků i ke změně v grafickém provedení. Ve skupinách
 Bloky na pokuty za přestupky (skl. č. 26 6100 -26 6110)
 Bloky na pokuty za přestupky pro krajské a obecní úřady (skl. č. 46 6100 - 46 6110)
byly nově zavedeny pokutové bloky v nominálních hodnotách 200,- Kč, 300,- Kč, 400,- Kč a 2 500,- Kč a byl nově stanoven počet listů ve svazcích pokutových bloků dle příslušných nominálních hodnot.
S ohledem na výše uvedené změny by měly být především používány pokutové bloky roku výroby 2006 do vyčerpání skladových zásob, pokutové bloky s novou grafickou úpravou vydané pro rok 2007 a novější.
Pokutové bloky, které byly vydány do roku 2006, tzn. pokutové bloky roku výroby 1993 - 2005 nejsou neplatné a jejich případné použití při uložení blokové pokuty nemá za následek neplatnost takovéhoto rozhodnutí. Tyto starší vzory pokutových bloků (viz níže uvedený přehled) se však nedoporučuje dále používat a měly by být i s ohledem na jejich skladové zásoby, pro které nemají úřady a oprávněné orgány k ukládání blokových pokut další využití, fyzicky zlikvidovány.
Řada 26 - distribuce pokutových bloků zabezpečovaná územními finanční orgány:
 26 6100 - Bloky na pokuty na místě nezaplacené -vzor č. 1, 2, 3
 26 6101 - 26 6106 - Bloky na pokuty za přestupky -vzor č. 1, 2, 3
 26 6121 - 26 6124 - Bloky na pokuty
Nahrávám...
Nahrávám...