dnes je 3.10.2023

Input:

11/2007 F.z., Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

11/2007 F.z., Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Sdělení
k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 
Referent: Ing. Petr Zdeněk, tel.: 257 044 056
Č.j.: 15/112 988/2006-151
Ministerstvo financí uveřejňuje podle § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, seznamy právních forem společností uvedených v příloze směrnice Rady 90/434/EHS, ve znění směrnice Rady 2005/19/ES a směrnice Rady 2006/98/ES, v příloze směrnice Rady 90/435/EHS, ve znění směrnice Rady 2003/123/ES a směrnice Rady 2006/98/ES a v příloze směrnice Rady 2003/49/ES, ve znění směrnice Rady 2004/66/ES, směrnice Rady 2004/76/ES a směrnice Rady 2006/98/ES a seznamy daní uvedených v těchto směrnicích, tj. včetně právních forem společností a včetně daní, které se vztahují k rozšíření Evropské unie o Bulharsko a Rumunsko.
Toto sdělení nahrazuje s účinností od 1. 1. 2007 Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č.j. 54/63518/2004-541, které bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 6/2004, ve znění Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č.j. 15/119 152/2005-151 publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005.

  
I. Seznam právních forem společností uvedených v příloze směrnice Rady 90/434/EHS, ve znění směrnice Rady 2005/19/ES a směrnice Rady 2006/98/ES:
a) společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) a směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, a družstevní společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) a směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců;
aa) společnosti podle bulharského práva nazvané: „????????????? ?????????“, „???????????? ?????????“, „??????????? ? ?????????? ???????????“, „???????????? ?????????“, „???????????? ????????? ? ?????“, „??????????“, „??????????? ?????“, „???????? ???????????“ založené podle bulharského práva a vykonávající obchodní činnost;
ab) společnosti podle rumunského práva nazvané: „societăţi pe acţiuni“, „societăţi în comandită pe acţiuni“, „societăţi cu răspundere limitată“„
b) společnosti podle belgického práva nazvané „société anonyme“ / „naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“ / „commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée responsabilité limitée“ / „besloten vennootschap me beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative responsabilité limitée“ / „coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative responsabilité illimitée“ / „coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“ / „vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“ / „gewone commanditaire vennootschap“ „ veřejné podniky, které přijaly některou z výše uvedených právních forem, a jiné
Nahrávám...
Nahrávám...