dnes je 28.5.2024

Input:

11/2005 F.z., Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rozšířený termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005

11/2005 F.z., Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rozšířený termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005
Sdělení MF k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje MF podle § 26 odst. 3, písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Rozšířený termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005
 
Referent:
JUDr. Ing. Josef Seidl, e-mail: Josef.Seidl@mfcr.cz
Č. j.: 32/16 943/2005-328
 
tel.: 257 042 695, fax: 257 049 237
ze dne 18. 1. 2005
Ministerstvo financí vyhlásilo obsah a formu výkazů požadovaných dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve Finančních zpravodajích č. 5/2001 z 8. 6. 2001, 1/2002 z 29. 1. 2002, 5-6/2002 z 25. 6. 2002, 5-6/2003 z 21. 7. 2003, 9-10/2003 z 28. 11. 2003, 4-5/2004 z 31. 5. 2004 a 11/2004 z 11. 11. 2004.
Termíny předkládání jednotlivých výkazů na Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění jsou uvedeny v „Rozšířeném termínovém kalendáři všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2005“, který obsahuje nové výkazy PDD a zcela nahrazuje termínový kalendář zveřejněný ve FZ č. 11/2004 z 11. 11. 2004.
Ministerstvo financí upozorňuje pojišťovny, že nedodržení rozšířeného termínového kalendáře v roce 2005 a případné neúplné vyplnění výkazů bude posuzováno podle § 35 odstavce (1), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 
Ředitel:
Ing. Václav Křivohlávek, CSc., v. r.
 
 
Rozšířený termínový kalendář všech MF požadovaných výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2005, který zcela nahrazuje termínový kalendář zveřejněný ve FZ 11/2004 z 11. 11. 2004.
Poř. číslo výkazu
Výkaz (zkratka názvu)
Název výkazu
Termín odevzdání na MF v roce 2005
1.
Poj 3a - 04
Čtvrtletní výkaz pojišťoven za 4. čtvrtletí 2004
31. 1.
2.
TR
Výkaz o tvorbě a výši technických rezerv a skladbě finančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy k 31. 12. 2004
1. 3.
3.
R (Úč Poj1-01, ÚčZP 1-01)
Rozvaha pojišťoven k 31. 12. 2004
1. 3.
4.
VZ+Z (Úč Poj2-01, Úč ZP 2-01)
Výkaz zisků a ztrát pojišťoven k 31. 12. 2004
1. 3.
5.
POL 1
Vybrané ukazatele ve sledovaném období k 31. 12. 2004
1. 3.
6.
POL 2/1
Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů životních pojištění k 31. 12. 2004
1. 3.
7.
POL 2/2
Přehled o vývoji vybraných pojistných kmenů neživotních pojištění k 31. 12. 2004
1. 3.
8.
POL 3
Činnost zprostředkovatelů k 31. 12. 2004
1. 3.
9.
POL 4/1
Aktivní zajištění k 31. 12. 2004
1. 3.
10.
POL 4/2
Aktivní zajištění k 31. 12. 2004
1. 3.
11.
POL 5
ČKP - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 31. 12. 2004
1. 3.
12.
POL 6/1
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k 31. 12. 2004
1. 3.
Nahrávám...
Nahrávám...