dnes je 25.9.2023

Input:

10/2008 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění

10/2008 F.z., Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění
Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění
 
Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204
Č.j.: 11/29 382/2008-111
 
ze dne 17. 3. 2008
V důsledku rozšíření rozvahy podle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. s účinností od 1.1. 2008 se v Příloze č. 4 vyhlášky č. 16/2001 Sb. v bodu 2.5.4 za písm. a) vkládá písm. aa) s následujícím textem:
aa) Od účetního období roku 2008 se za organizační složky státu, sumáře kapitol a státní fondy číslo sloupce účetního výkazu rozvaha vykazuje ve tvaru:

údaje finančního stavu položek aktiv k 1.1. - kód „xx01“,
údaje finančního stavu položek aktiv k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. - kód „xx02“,
údaje finančního stavu položek pasiv k 1.1. - kód „xx03“,
údaje finančního stavu položek pasiv k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. - kód
Nahrávám...
Nahrávám...