Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně - pouze při použití směrné hodnoty k určení srovnávací daňové hodnoty

1.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.28 Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně – pouze při použití směrné hodnoty k určení srovnávací daňové hodnoty

Ing. Věra Engelmannová

Právní úprava

§ 42 až § 52 ZDNV – Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně

Do 2013   2014–2017  
Není upraveno.   Základní ustanovení
Zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně se použijí, zvolí-li si poplatník, že k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu.  
Není upraveno.   Daňové přiznání
(1) Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit zálohu a uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty, jimiž jsou údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.
(2) Poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň z nabytí nemovitých věcí.  
Není upraveno.   Záloha
Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny.  
Není upraveno.   Zaokrouhlování zálohy
Záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  
Není upraveno.   Splatnost zálohy
Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.  
Není upraveno.   Vyměření zálohy
Pro vyměření zálohy se použijí ustanovení daňového řádu o vyměření daně.  
Není upraveno.   Splatnost zálohy vyměřené z moci úřední
(1) Je-li záloha vyměřená správcem daně vyšší než záloha tvrzená poplatníkem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 30 dnů od doručení platebního výměru. (2) V náhradní lhůtě podle odstavce 1 je splatná i záloha vyměřená z moci úřední.  
Není upraveno.   Vyměření daně vyšší než záloha
(1) Je-li daň z nabytí nemovitých věcí vyšší než záloha, je rozdíl mezi daní a zálohou splatný ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru. (2) Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně. (3) Činí-li rozdíl mezi daní a zálohou méně než 200 Kč, daň se stanoví ve výši zálohy.  
Není upraveno.   Vyměření daně neodchylující se od zálohy
(1) Neodchyluje-li se vyměřovaná daň z nabytí nemovitých věcí od vyměřované zálohy, hledí se na vyměřovanou zálohu jako na tvrzenou daň. (2) Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.  
 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: