dnes je 10.4.2020

Input:

Zvažované daňové úlevy

17.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí zvažuje různá opatření v oblasti daní, která mají ulevit daňovým subjektům v administrativních a možná i platebních povinnostech. Důvodem jsou mimořádná opatření státu, která mají vliv na hospodaření firem.

Dne 1. dubna 2020 končí lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019. To je termín pro poplatníky, pokud za ně nepodá přiznání daňový poradce nebo kteří nepodléhají povinnému auditu. Pro ty končí lhůta až 1. července.

Podle středečního vyjádření ministryně financí mají být prominuty sankce, pokud poplatníci nepodají svá přiznání do 1. dubna 2020, ale až později v prodlouženém termínu. Jednou možností je prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu a prominutí úroků z prodlení s platbou daně podle § 252 daňové řádu. Logicky by mělo jít ruku v ruce i posunutí termínu podání přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění fyzických osob.

Ministryně se rovněž vyjádřila k tomu, že není možné posunovat náběh dalších vln EET od 1. května 2020.

Nejbližší termín v daních je platba zálohy na daň z příjmů do 15. března. O posunu této platební povinnosti se doposud nehovořilo. Zákonné možnosti jsou požádat o posečkání nebo úhradu ve splátkách.

Dalším velkým termínem je 25. březen, kdy končí lhůta pro