Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zrušení registrace k DPH osoby neusazené v ČR

30.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jednání mezi zástupci Finanční správy a Komory daňových poradců se projednávaly detailně podmínky pro zrušení registrace osob neusazených k dani podle novely účinné od 29. července 2016.

Po novele platí, že dodá-li osoba neusazená v ČR českému plátci zboží s místem plnění v tuzemsku, dojde k přenesení daňové povinnosti na odběratele, který je plátcem DPH.

Po novele již nevzniká povinnost registrace dodavateli, protože daň přizná příjemce plnění v režimu přenosu daňové povinnosti na příjemce plnění.

Plátci, kteří se do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely stali plátci podle § 6c odst. 2 zákona o DPH a kterým již po datu nabytí účinnosti novely nebude vznikat povinnost přiznat daň při dodání zboží plátci s místem plnění v ČR, mohou požádat o zrušení registrace do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely.

Podle shodných závěrů obou stran mohou o zrušení registrace požádat jak plátce ze zákona, tak plátce registrovaný dobrovolně dříve, než vznikla zákonná registrace. O