Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zrušen seznam zemí při vracení daně zahraničním osobám

17.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí zrušilo sdělení obsahující seznam zemí, jejímž podnikatelům se na základě principu vzájemnosti a při splnění dalších podmínek zákona o DPH vrací DPH.

Zahraniční osoby povinné k dani ze třetích zemí postupují při vracení české DPH podle § 83 zákona o DPH. Nárok na vrácení DPH zaplacené v ceně nakoupeného zboží a poskytnuté služby v tuzemsku nebo při dovozu zboží může uplatnit zahraniční podnikatel, který:

  • nemá provozovnu na území EU, a 
  • neuskutečňuje v ČR v období, za které žádá o vrácení daně, žádná plnění kromě zákonem povolených výjimek.

Těmito výjimkami jsou:

  • dovoz zboží,
  • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,
  • přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží,
  • dodání zboží či poskytnutí služeb, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň podle příjemce plnění,
  • poskytnutí služby ve zvláštním režimu jednoho správního místa.

Snad nejdůležitější podmínkou pro vrácení daně je existence principu vzájemnosti. Princip vzájemnosti znamená, že:

  • stát, v němž má zahraniční podnikatel sídlo nebo místo podnikání, nevyměřuje DPH nebo obdobnou všeobecnou daň ze spotřeby, nebo
  • pokud je taková daň