Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zřizovací výdaje coby nehmotný majetek

29.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.3 Zřizovací výdaje coby nehmotný majetek

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění do 31. 12. 2015, definoval zřizovací výdaje jako souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby, nájemné a pachtovné s tím, že:

  • - účetně se zřizovací výdaje měly odpisovat nejvýše po dobu pěti let, a
  • - zřizovacími výdaji nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, na reprezentaci nebo výdaje související s přeměnou obchodní korporace.

§ 32a odst. 1 ZDP, ve znění do 31. 12. 2015, uváděl mezi nehmotným majetkem také zřizovací výdaje, pokud jejich

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: