Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Způsob zveřejňování

9.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.35 Způsob zveřejňování

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Způsob zveřejňování

2014–2015   2016–2017  
Zákon uvádí, že způsobem zveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy je její uložení do Sbírky listin v obchodním rejstříku po jejím schválení a případně ověření, má-li účetní jednotka tuto povinnost. Termín pro zveřejnění stanoví zákon nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního období.   Povinnost zveřejnění zůstává v podstatě beze změny, pouze se rozšiřuje i pro konsolidovanou účetní závěrku a s tím související další zveřejňované informace. Naopak malé a mikro účetní jednotky mají v oblasti zveřejňování určité úlevy. Termín pro zveřejnění je stanoven nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne.  

Komentář:

Stejně jako v minulé zákonné povinnosti zveřejňují účetní jednotky účetní závěrku nebo výroční zprávu jejím uložením do Sbírky listin veřejného rejstříku a to buď přímo, nebo prostřednictvím České národní banky (účetní jednotky,