Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zmírnění sankcí u kontrolního hlášení - chystané změny

1.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda schválila návrh změn v zákoně o DPH, které mají znamenat méně přísné sankce, než platí v současnosti.

Ministerstvo financí připravuje návrh změn v zákoně o DPH, jejichž základní obsah schválila vláda již v polovině ledna. Jde o následující oblasti:

  • Prominutí pokut

V současné době musí pokuty vyměřit finanční správa ze zákona a není možné požádat o prominutí. To se má novelizací změnit. Možnost prominutí má být zavedena u pokut v hodnotě 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč na základě žádosti. Zohledněny mají být ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení či reakcí na výzvu správce daně uvedené v žádosti o prominutí. Lze očekávat, že půjde zejména o zdravotní důvody a živelní pohromy. Žádosti má být možné podávat i k pokutám, kde důvod k jejich vyměření vznikl před účinností novely.

  • Automatické prominutí pokuty

U pokuty 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení (kdy nebyla zaslána výzva správce daně) má být tolerováno jedno pochybení pro každý kalendářní rok. Nemá být nutné