Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny ve vývozu zboží z EU

9.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další změny u osvobození vývozu zboží od daně má přinést připravovaná novelizace zákona o DPH.

Zákon o DPH stanoví, že o vývoz pro účely DPH jde při splnění dvou podmínek:

  1. zboží opustí EU,
  2. zboží je propuštěno do režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk, vnější tranzit, popř. bylo zpětně vyvezeno.

Podmínkou pro osvobození je, že jde o dodání zboží. Nestačí, aby zboží pouze opustilo EU.

Podle současného znění zákona se při dodání zboží mimo EU za den uskutečnění plnění považuje den výstupu zboží z území EU potvrzený celním úřadem. Výstup zboží z území EU je navíc plátce povinen prokázat rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním úřadem potvrzen výstup zboží z území EU. Povinnost potvrzovat vývozní dokumenty však již celnice nemají.

Novelizací účinnou během roku 2017 se má za den uskutečnění plnění považovat den výstup zboží z území EU, který se prokáže:

  • rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží, nebo
  • jinými důkazními prostředky v případě ústního celního prohlášení pro