dnes je 28.11.2021

Input:

Změny v ostatních daňových zákonech

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Změny v ostatních daňových zákonech

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem tohoto článku jsou informace nejen o vybraných daňových změnách u podnikatelů od roku 2019, ale i změnách, které nás čekají nebo by mohly čekat v roce 2020 (změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH řeší samostatné texty Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob a Změny v zákoně o DPH, na které tímto odkazujeme). Konkrétně se v  tomto textu zaměříme na schválené změny zákona o spotřebních daních a změny v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb a dále novelu zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a připravovanou novelu daňového řádu.

Zákon o spotřebních daních v roce 2019

Zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) doznává jedné významné změny, a to zákonem č. 4/2019 Sb. Jedná se o úpravu § 57 ZSD, spočívající ve zvýšení částek vracené spotřební daně z minerálních olejů (tzv. „zelená nafta”). Porovnání změn 2018 a 2019 zachycuje následující tabulka:

pro činnost   vratka daně v roce 2018   vratka daně v roce 2019  
jen živočišná výroba  
 • 9,50/litr (7,00/litr u bionafty)

 
 • 9,50/litr

 
živočišná a rostlinná výroba  
 • 9,50/litr (7,00/litr u bionafty) pro podíl > 0,4 VDJ/ha

 • 6,94/litr (5,69/litr u bionafty) pro podíl > 0,2 a ≤ 0,4 VDJ/ha

 • 4,38/litr pro podíl ≤ 0,2 VDJ/ha

 
 • 9,50/litr pro podíl > 0,3 VDJ/ha

 • 9,50/litr pro podíl ≤ 0,3 VDJ/ha, ale se zastoupením ≥ 10 % CPRV

 • 4,38/litr v ostatních případech

 
jen rostlinná výroba  
 • 4,38/litr

 
 • 9,50/litr se zastoupením ≥ 10 % CPRV

 • 4,38/litr s nižším zastoupením

 
rybníkářství  
 • 4,38/litr

 
 • 4,38/litr

 
hospodaření v lese  
 • 4,38/litr

 
 • 4,38/litr

 

K tabulce doplňme, že:

 • VDJ je zkratka pro „velkou dobytčí jednotku”, přes kterou se přepočítává poměr živočišné a rostlinné prvovýroby (pokud zemědělec provozuje obě činnosti), a

 • CPRV je zkratkou pro citlivé plodiny a vinnou révu, jejichž pěstování se zákonodárci rozhodli podpořit i vyšší vratkou spotřební daně. Citlivou plodinou se pak rozumí taková plodina, na kterou je poskytována dobrovolná podpora vázaná na produkci podle nařízení vlády upravujícího stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům.

Úprava obsahuje ještě několik dalších novinek, např. možnost výběru vykazování spotřeby nafty u zemědělce buď podrobně jako dosud, nebo s využitím normativu (volba v 1. daňovém přiznání za daný kalendářní rok, dodatečně nelze změnit).

I když je účinnost novely až od 1. 2. 2019, změna se aplikuje zpětně pro nárok na vrácení daně z minerálních olejů, který vznikl od 1. 1. 2019.

Navržené změny u spotřebních daní 2020

V rámci sněmovního tisku 509 (ke dni zveřejnění tohoto článku prošel do 3. čtení, ale se spoustou pozměňovacích návrhů), označovaného též jako tzv. „daňový balíček 2020”, je navržena také novela zákona o spotřebních daních. Ke zvýšení příjmů státního rozpočtu by od 1. 1. 2020 mohly podle návrhu přispět vyšší sazby spotřebních daní, konktrétně:

 • u daně z lihu (§ 70 odst. 1 ZSD) by se sazba 28 500 Kč / hl etanolu měla nahradit částkou 32 250 Kč / hl, u pěstitelského pálení pak částka 14 300 Kč / hl částkou 16 200 Kč / hl,

 • u daně z tabákových výrobků (§ 104 odst. 1 ZSD)

  • - v případě cigaret se má procentní část zvýšit z 27 % na 30 % a pevná část 1,46 Kč / kus na 1,61 Kč / kus, přičemž minimální sazba by se zvýšila z 2,63 Kč / kus na 2,90 Kč / kus,
  • - v případě doutníků a cigarillos má dojít ke zvýšení pevné části z 1,71 Kč / kus na 1,88 Kč / kus,
  • - v případě tabáku ke kouření se má pevná část 2 236 Kč / kg nahradit částkou 2 460 Kč / kg,
 • u daně ze zahřívaných tabákových výrobků (§ 130c odst. 1 ZSD) by mělo dojít ke zvýšení z částky 2,236 Kč / g na 2,46 Kč / g.

Zákon o evidenci tržeb

Nejzásadnější novinkou v ostatních daňových zákonech je schválení novely zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZET). Novela, která byla projednávána jako sněmovní tisk 205, byla již schválena a dne 9. 10. 2019 rozeslána ve Sbírce zákonů jako zákon č. 256/2019 Sb.

Jelikož ke zveřejnění nedošlo do 30. 9., bude další vlna EET startovat od 1. 5. 2020. Od tohoto data bude povinnost evidovat tržby i pro zbylé podnikatele (dosud se povinně evidují jen tržby za ubytovací a stravovací služby a tržby v maloobchodě a velkoobchodě).

Poznámka: Účinnost novely je v některých případech od prvního dne kalendářního měsíce následujícího a v dalších od čtvrtého dne kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení novely, ale to je jen v případě „technických bodů” zajišťujících např. registraci a připravenost bloků účtenek pro zvláštní režim (viz dále).

Zvláštní režim

Novela umožňuje malým podnikatelům požádat evidování tržeb v tzv. zvláštním režimu. Předpokladem je, že podnikatel je neplátcem DPH s maximálně dvěma zaměstnanci a výší evidované tržby do 600 000 Kč za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí (přičemž je předpoklad, že tyto evidované příjmy uvedenou hranici nepřesáhnou v následujících 12 měsících).

Příklad

Elektrikář pan Pavel není plátcem DPH a má jen jednoho zaměstnance. V posledním roce měl tržby 850 000 Kč, z toho 200 000 Kč v hotovosti a 650 000 Kč bankovním převodem. Pan Pavel splňuje podmínky pro evidování tržby ve zvláštním režimu (neboť do limitu 600 000 Kč se mu počítají jen tržby přijaté v hotovosti).

O evidování tržeb ve zvláštním režimu by měl podnikatel požádat správce daně v dostatečném předstihu, protože správce daně má na rozhodnutí o povolení až 30 dní od podání žádosti. V té době by měl správce daně také pro podnikatele připravit blok účtenek v počtu podle povahy a předpokládaného rozsahu činnosti podnikatele. Povolení evidovat tržby je pak účinné ode dne následujícího po dni, ve kterém si podnikatel převezme blok účtenek, nejpozději však patnáctým dnem od převzetí rozhodnutí o povolení režimu. Nicméně podle přechodných ustanovení novely zvláštní režim možný nebude dříve než od 1. 5. 2020.

Zmínkou o bloku účtenek se dostáváme k vlastnímu principu zvláštního režimu. Zvláštní režim znamená, že podnikatel nebude zasílat údaje o hotovostních tržbách „on-line”, ale bude muset ve vztahu k zákazníkům používat speciální papírové účtenky

Nahrávám...
Nahrávám...