dnes je 25.6.2019
Input:

Změny v DPH pro osoby s malým obratem

4.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úrovni EU jsou zvažovány změny ve směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky.

Návrh směřuje na tzv. malé podniky, kterými jsou v DPH osoby povinné k dani uskutečňující ekonomickou činnost, která je však tak malého rozsahu, že v řadě členských států jsou tyto osoby osvobozeny od uplatňování DPH. V ČR jsou takovými osobami podnikatelé nebo jiné osoby povinné k dani, které mají obrat do 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Potíž a zvýšené náklady spočívají především v tom, že pravidla pro osvobození malých podniků nejsou v EU sjednocena a malé podniky zapojené do přeshraničního obchodu nemohou využívat osvobození pro malé podniky v jiném členském státě, než kde jsou usazeny. Náklady na správu DPH jsou tak neúměrné jejich obratu. Tento problém se má dále zhoršovat s přechodem na zdanění v místě určení v rámci navrhovaného definitivního systému.

Návrh se má vztahovat na všechny