Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v DPH od 1. května 2016

10.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, došlo též ke změně zákona o DPH. Novinkami však lze nazvat až úpravy od 1. prosince 2016.

Novelizace účinná od 1. května 2016 přináší nové znění § 101a zákona o DPH, který upravuje elektronickou formu podání. Ten obsahuje povinnosti plátců, popř. dalších osob povinných k dani, vztahující se k formě podání. Oproti stavu k 1. lednu 2016 však nepřináší věcné změny, neboť úprava měla oporu již před novelou v daňovém řádu. 

Nově však platí, že pokud není dodržena předepsaná elektronická forma, pohlíží se na podání jako na neúčinné. Tj. nelze dodatečně zhojit formu. Podání ve správné formě pak bude bráno jako první podání a k předchozímu se nepřihlíží.

Zákon nově výslovně stanoví, že povinnost podávat elektronicky se týká kontrolního hlášení. Jde však pouze o formulační upřesnění, věcně se tato povinnost již dříve dala dovodit z obecné povinnosti pro všechna „hlášení“. Dále se zákon rozepisuje o formách podání. Je umožněno, aby osoby i nadále zasílaly elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu nebo přihlašovacích údajů datové schránky a u podání provedli dodatečnou autentizaci prostřednictvím