Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v daňovém řádu od 1. 1. 2016

22.1.2016, Zdroj: Finanční správa

Ukončení výjimky ze způsobu elektronických podání.

Od 1. 1. 2016 už nemohou poplatníci (nebo jejich zástupci), kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání a dodatečná daňová přiznání, hlášení a vyúčtování datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem. Přechodné období, po které to možné bylo, skončilo 31. prosince 2015. Výše uvedená elektronická podání lze od 1. 1. 2016 autorizovat těmito způsoby:

  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky,
  • nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Možnost potvrzovat elektronická podání tzv. e-tiskopisem zůstává nadále zachována pro některé případy, a to zejména pro podání na DPH. 

Nový pokyn k umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Od roku 2016 je na 23 územních pracovištích finančních úřadů změněn rozsah poskytovaných služeb a provoz, přičemž zde již nejso umístěny spisy. Proto bude s účinností od 21. 5. 2016 vydán nový pokyn GFŘ-D-23 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, který nahradí stávající pokyn GFŘ-D-12. Základním pravidlem je, že všechny spisy zůstávají na „svých“ územních pracovištích umístěny i nadále, kromě níže uvedeného:

Územní pracoviště, na kterém je umístěn spis do 20. 5. 2016

Územní pracoviště, na kterém bude nově umístěn spis od 21. 5. 2016

Územní pracoviště v Dobříši

Územní pracoviště v Příbrami