Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdravotní péče a knihy jako osvobozený příjem zaměstnanců

6.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právě projednávaná novelizace zákona o daních z příjmů má rozšířit okruh příjmů osvobozených u zaměstnanců od daně.

Změny se mají dotýkat i nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům. Na straně zaměstnavatelů jde o částky plynoucí z příjmů již zdaněných (fondy) nebo jde o daňově neuznatelné náklady. Daňová výhoda je na straně zaměstnanců, kteří mají tyto příjmy osvobozeny od daně.

Změna spočívá v upřesnění plnění ve formě možnosti využívat zdravotnické zařízení. Nově má být výslovně uvedeno, že jde o pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Aby mohlo jít o nepeněžní plnění ve prospěch zaměstnance, musí jít o péči či zboží nehrazené ze zdravotního pojištění, tj. hrazené zaměstnavatelem. Jak uvádí důvodová zpráva, může jít např. o úhradu rehabilitace nebo nákup léků s doplatkem nebo vitamínových