Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnání malého rozsahu bez povinnosti podat přiznání

7.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právě projednávaná novelizace zákona o daních z příjmů navrhuje zdanit příjmy ze zaměstnání do 2 500 Kč měsíčně srážkovou daní, aby nevznikala v případě souběžných příjmů povinnost podat daňové přiznání.

Podle platného znění zákona o daních z příjmů platí, že příjmy z dohody o provedení práce do 10 000 Kč v kalendářním měsíci od téhož plátce daně se nezahrnují do obecného základu daně a jsou zdaňovány srážkovou daní. Nemá tedy povinnost podávat daňové přiznání ani v případě, že poplatník tyto příjmy obdrží vedle příjmů ze závislé činnosti od svého zaměstnavatele. Pokud však obdrží poplatník vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně v témže kalendářním měsíci jiný typ příjmů ze závislé činnosti od jiného plátce a tyto příjmy nesplňují podmínky § 6 odst. 4, je povinen podat daňové přiznání. To platí i v případech zanedbatelných příjmů, např. výkon funkce člena volební komise nebo výkon funkce v orgánech společenství vlastníků apod. 

Nově má být pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu do 2 500 Kč obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Mají tedy podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Při souběhu s jinými příjmy tak nevznikne