Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základ daně při dovozu

12.6.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký má vztah statistická hodnota v kolonce 46 jednotného správního dokladu a základ pro DPH?

Podle § 38 ZDPH je základem daně při dovozu zboží součet:

  • základu pro vyměření cla podle celních předpisů,
  • dovozní clo a jiné poplatky související s dovozem,
  • vedlejší výdaje vzniklé do prvního místa určení v ČR (náklady na přepravu, balení a překládání zboží, pojištění atp.) … zahrnují se, pokud již nejsou v celní hodnotě,
  • spotřební daň, pokud nejde o podmíněné osvobození od daně.

Kupující jako dovozce zná finální místo určení, tudíž do základu daně lze zahrnout i vedlejší výdaje do konečného místa určení. Statistická hodnota na řádku 46 zahrnuje pouze dopravu uskutečněnou