dnes je 28.11.2021

Input:

Zahájení daňových odpisů při částečné kolaudaci

23.11.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na koordinačním výboru bylo projednáno zahájení odpisování v situaci nově pořizované budovy, pokud je vydán kolaudační souhlas s užíváním části stavby schopné samostatného užívání, některé části budovy však zůstávají nezkolaudovány.

Jde o situaci, kdy poplatník provádí výstavbu budovy způsobem „Shell & Core“. Prostory jsou v budově ponechány v základní úpravě, do finální podoby si je upravují nájemci podle svých potřeb. Provedení některých stavebních prací zajišťují samotní nájemci a poplatník tak disponuje pouze kolaudačním souhlasem na část stavby schopné samostatného užívání, zahrnující společné prostory a technologie. V praxi bývá velký časový rozdíl mezi kolaudačním souhlasem na dokončenou část stavby a dokončením ze strany nájemců.

Podle závěru koordinačního výboru mezi zástupci Finanční správy a Komory daňových poradců lze daňové odpisování nově pořizované budovy podle § 26 odst. 5 ZDP zahájit na základě kolaudačního souhlasu s užíváním části stavby schopné samostatného užívání, pokud se jedná o takovou část stavby, která představuje samotnou budovu, tj. zahrnuje minimálně její společné prostory a technologie.

Nahrávám...
Nahrávám...