Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vznik povinnosti přiznat DPH

28.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Během roku 2017 mají být změněna ustanovení, která upravují okamžik povinnosti přiznat daň. Generální finanční ředitelství připravuje informaci, která má obsahovat výklad ke správné aplikaci.

Nové ustanovení § 20a zákona o DPH částečně přebírá dosavadní úpravu § 21. Pravidla pro vznik povinnosti přiznat daň se nemají věcně měnit.  Zakotvuje dvě zásady:

  • Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  • Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty.

Povinnost přiznat daň ze zálohy platí pouze v případě, pokud k okamžiku zaplacení zálohy jsou známy relevantní znaky uskutečnění zdanitelného plnění dostatečně určitě. Musí být známo alespoň:

a)      zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,

b)      sazba daně v případě zdanitelného plnění a

c)      místo plnění.

Informace má obsahovat konkrétní příklady, kdy při přijetí platby před DUZP ne/vzniká povinnost daň přiznat.

Věcný dopad má novelizace na předplacené dobíjecí kupony mobilních operátorů, které