Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vznik povinnosti přiznat DPH

14.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. dubna 2017 jsou změněna ustanovení, která upravují okamžik povinnosti přiznat daň.

Nové ustanovení, které pomáhá rozlišit platby předem, z nichž vzniká povinnost odvést DPH a z nichž tato povinnost nevzniká. Částečně přebírá dosavadní úpravu § 21, když stanoví dvě zásady:

a)      Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

b)      Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty.

To platí pouze v případě, pokud k okamžiku zaplacení zálohy jsou známy veškeré relevantní znaky uskutečnění zdanitelného plnění. Má-li být zdanitelné plnění dostatečně určité, musí být známy alespoň tyto údaje:

a)      zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,

b)      sazba daně v případě zdanitelného plnění a

c)      místo plnění.

Pokud by tyto okolnosti známy nebyly, pak při přijetí platby před DUZP nevzniká povinnost daň přiznat.

Platbou předem může být i zakoupení poukazu.

  1. Poukaz opravňuje k získání předem známého konkrétního plnění se známými parametry zdanění … platba za poukaz podléhá zdanění jako dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se vztahuje.