Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vývoz zboží z hlediska DPH

8.11.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V otázce vývozu zboží nastaly v tomto roce některé změny. Nicméně i nadále panují nejasnosti.

Co je vývozem pro účely DPH, stanoví § 66 odst. 1 zákona o DPH. Zboží musí opustit EU a být propuštěno do režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk, vnější tranzit, popř. být zpětně vyvezeno. Osvobození týkající se svobodných skladů a svobodných pásem bylo zrušeno.

Podmínkou pro osvobození podle § 66 odst. 2 zákona o DPH je:

  • dodání zboží, nestačí pouhé opuštění EU
  • podmínka přepravce

a)      prodávající nebo jím zmocněná osoba

b)      kupující nebo jím zmocněná osoba

Kupující nesmí mít v ČR sídlo, místo pobytu ani provozovnu. Pokud odběratel usazený v ČR zajistí přepravu, pak dodavatel nemůže osvobodit vývoz.

Dnem uskutečnění je den výstupu zboží z území EU potvrzený celním úřadem. To se prokazuje rozhodnutím celního úřadu o vývozu zboží.

Pokud výstup zboží z EU není potvrzen celním úřadem, lze to prokázat jinými důkazními prostředky. Například může jít o přepravní doklady potvrzené