Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vývoz chmele

4.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.1500.3
Vývoz chmele

Ing. Pavel Novák

VYŠLO V ČÍSLE 15/2017

Prodali jsme chmel do Japonska. Faktura za zboží je pro Japonce, zaplatí Japonsko nám. Zboží se vyvezlo do Německa na zpracování v rámci aktivního zušlechtění. Fakturu za zpracování platí Japonsko zpracovateli. Z Německa se vyvezlo zpracované zboží do Japonska, ale pod jménem zpracovatele. (Zatím nemáme doklady z celního řízení, ale myslíme si, že tam bude uvedené jméno zpracovatele.) Máme doklady o nalodění s datem výstupu z EU a jako odesílatel tam figuruje německý zpracovatel. Jaké máme možnosti o prokázání výstupu z EU v případě, že na dokladech nebude uvedena naše firma, ale jen zpracovatel?

Vývoz je celní režim, jehož účelem je umožnit zboží opuštění území EU, tzn., aby zboží mohlo být dopraveno do třetích zemí (v našem případě do Japonska). Výstupem zboží mimo celní území Společenství ztrácí zboží Společenství svůj celní status a platí, že do režimu vývozu nelze propustit zboží, které není zbožím Společenství, což je splněno, poněvadž chmel po zpracování v Německu je stále zbožím Společenství. Definice vývozu je upravena v ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH). Zboží musí opustit území Evropské unie a musí být propuštěno do jednoho z následujících celních režimů:

vývoz,

-  pasivní zušlechťovací styk,

-  vnější tranzit,

-  zpětný vývoz zboží (celně schválené určení).

Definice vývozu je v našem případě dodržena, zboží bylo zajisté propuštěno do celního režimu vývozu. Podmínky pro uplatnění osvobození od daně jsou specifikovány v odstavci 2 a násl. § 66 ZDPH. Aby byly splněny podmínky pro osvobození od daně, musí se jednat o dodání zboží. Osvobozeno od daně při vývozu zboží do třetí země je dodání zboží plátcem, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska do třetí země prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou. Platí, že daňovým dokladem při vývozu je faktura (daňový doklad vystavený podle § 28 odst. 1 písm. a) ZDPH). Celní deklarace pak může být důkazem tvrzení, že zboží opustilo EU. V principu by tak měla být jako důkaz osvědčena bez ohledu na to, kdo je uveden jako vývozce, pokud bude celní režim ukončen výstupem zboží z EU. Platí, že zboží při vývozu může být