Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výroční zpráva

6.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.34 Výroční zpráva

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Výroční zpráva

2014–2015   2016–2017  
Výroční zprávu sestavují povinně všechny účetní jednotky, které mají zákonnou povinnost auditu. Pro všechny tyto účetní jednotky zákon uvádí, jaké finanční a nefinanční informace musí výroční zpráva nejméně obsahovat.   Novela zákona osvobozuje střední, malé a mikro účetní jednotky od uvádění některých nefinančních informací ve výroční zprávě.  

Komentář:

Součástí výroční zprávy je vždy účetní závěrka a kromě toho jsou tam informace nefinanční povahy. Střední, malé a mikro účetní jednotky nemusí uvádět ve výroční zprávě nefinanční informace, kterými jsou zejména události po rozvahovém dni, informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti ochrany životního prostředí, o nabytí vlastních akcií