Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci

21.3.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době má vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci jinak než rozdělením věci podle velikosti spoluvlastnických podílů za následek zdanění daní z příjmů. Od roku 2017 se to má změnit.

Návrh změn v zákoně o daních z příjmů od roku 2017 má přinést příznivou změnu i pro spoluvlastníky nemovitých věcí, kteří by rádi své spoluvlastnictví vypořádali. V § 4 odst. 1 písm. b) má být text upraven tak, aby osvobozoval nejenom příjmy z prodeje nemovitých věcí, ale též příjmy z jiného způsobu vypořádání spoluvlastnictví. Podmínkou je vypořádání spoluvlastnictví po více než 5 letech.

Podle současného znění zákona o daních z příjmů by mělo vypořádání spoluvlastnictví následující následky z hlediska daní z příjmů.

Pokud by šlo vypořádání rozdělením věci podle velikosti spoluvlastnických podílů, pak by takto vzniklé nemovité věci nebyly předmětem daně.

Při bezúplatném vypořádání spoluvlastnictví jde na straně spoluvlastníka, který podíl na nemovité věci získal, o bezúplatný příjem. Tento příjem může být od daně osvobozen, pokud je od příbuzných v linii přímé nebo vedlejší, od osoby žijící ve společné domácnosti po dobu alespoň jednoho roku, příjem ve formě navýšení majetku svěřenského fondu od uvedených osob nebo příjem do 15 000 Kč za zdaňovací období (zpravidla kalendářní rok).

Při převedení vlastnického práva jednomu ze spoluvlastníků s vyplacením ostatních vzniká vyplaceným spoluvlastníkům peněžitý příjem, který je z ekonomického hlediska obdobný příjmu z prodeje nemovité věci. Jelikož se však nejedná o prodej, nelze aplikovat osvobozovací ustanovení a vyplacený spoluvlastník nemůže ani v případě, že podíl na