dnes je 24.5.2019
Input:

Vyměření místního poplatku za komunální odpad zemřelému poplatníkovi

8.6.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Správce poplatku vyměřil platebním výměrem místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl doručen poplatníkovi na adresu jeho trvalého pobytu marným uplynutím úložní doby (doručeno právní fikcí). Jak bude správce poplatku postupovat, jestliže následně zjistil, že poplatník zemřel, a to již v roce předcházejícím kalendářnímu roku, za který mu byl místní poplatek vyměřen?

Správce poplatku bude postupovat podle ustanovení § 105 daňového řádu, neboť v daném případě se jedná o nicotné rozhodnutí. Podle citovaného ustanovení je rozhodnutí nicotné, mimo jiné v případě, že trpí vadami, jež je činí zjevně vnitřně