dnes je 23.9.2021

Input:

Výkon funkce předsedy představenstva jako ekonomická činnost

31.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvyšší správní soud opakovaně vyjádřil názor, že výkon funkce předsedy představenstva je samostatně vykonávanou ekonomickou činností pro účely DPH.

V nedávném rozsudku č.j. 3 Afs 82/2019 - 38 řešil Nejvyšší správní soud nárok na odpočet DPH ze zdanitelných plnění, která jí byla poskytnuta na základě mandátní smlouvy s fyzickou osobou, která vykonávala funkci předsedy představenstva. Nárok na odpočet DPH byl finančním úřadem zamítnut s tím, že tato činnost nebyla samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).

Podle § 5 odst. 2 zákona o DPH osobou povinnou k dani není zaměstnanec nebo jiná osoba při uskutečňování ekonomické činnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, služebního poměru nebo

Nahrávám...
Nahrávám...