Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

ÚS zrušil dvě ustanovení ke kontrolnímu hlášení

17.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ústavní soud částečně vyhověl návrhu na zrušení ustanovení týkajících se kontrolního hlášení v zákoně o DPH.

Ústavní soud rozhodl ve věci, která se týká kontrolního hlášení. Pokud jde o institut kontrolního hlášení, není v rozporu s ústavním pořádkem. Nicméně zrušil ustanovení § 101d odst. 1 ke dni 31. prosince 2017 a zrušil též ustanovení § 101g odst. 5.

První ze jmenovaných ustanovení stanoví povinnost uvést v kontrolním hlášení „předepsané údaje potřebné pro správu daně“. Zákon předepsané údaje nijak blíže nespecifikuje a ponechává na Ministerstvu financí, aby tyto údaje konkretizovalo v elektronickém formuláři kontrolního hlášení. Podle názoru Ústavního soudu nemohou být daňové formuláře a jejich náležitosti stanoveny pouze rozhodnutím Ministerstva financí. Tímto postupem je de facto obcházen legislativní proces. Povinnosti mají být stanoveny právním předpisem.

Podle názoru Ústavního soudu není vyloučeno případné zákonné zmocnění ke stanovení konkrétních požadovaných údajů Ministerstvem financí, ale muselo by se tak stát formou právního předpisu, v úvahu přichází vyhláška. Ústavní soud dal parlamentu lhůtu 1 roku, aby povinnosti vyplývajícího z kontrolního hlášení uvedl do souladu s ústavním pořádkem.

Ustanovení § 101g odst. 5 stanoví,