Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úrok z prodlení

18.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.16.2 Úrok z prodlení

Ing. Zdeněk Burda

Právní úprava

§ 63 ZSDP – Úrok z prodlení

§ 252 DŘ – Úrok z prodlení

2009–2010   2011–2014   2015–2018  
(1) Daňový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.   (1) Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti.  
(2) Daňovému dlužníku vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti.   (2) Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.  
(3) Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení.  
(3) Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.