Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úrok z daňového odpočtu

2.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novelizace daňového řádu má přinést změny pro kompenzaci v podobě úroku ze zadržovaného odpočtu. Nově má být přiznán i v případě daňové kontroly. Startovacím okamžikem má být konec lhůty pro podání přiznání s dotčeným odpočtem.

Od roku 2015 byl do daňového řádu doplněn úrok z daňového odpočtu, který představuje kompenzaci za nadměrně dlouhý postup k odstranění pochybností, pokud má vzniknout daňový odpočet (zejména jde o nadměrný odpočet DPH).

Délka trvání postupu k odstranění pochybností, jejíž překročení znamená vznik nároku na úrok z daňového odpočtu, činí podle současné právní úpravy 5 měsíců. Běží od zahájení daného postupu, ke kterému dochází oznámením výzvy. Výše úroku je na úrovni platné repo sazby ČNB zvýšené o 1 procentní bod.

Od roku 2017 je navrhována změna úroku z daňového odpočtu, což vychází z judikatury Soudního dvora EU. Ten shrnul hlavní principy:

  • Prodlení s vrácením daňového odpočtu kvůli kontrole správce daně je možné a je v souladu s právem. Pokud kontrola přesáhne přiměřenou dobu, náleží daňovému subjektu kompenzace ve výši přiměřeného úroku. Důvod prodlení s vrácením finančních prostředků je irelevantní.
  • Okamžik, od kterého má kompenzace náležet, by měla být předvídatelná.
  • Při nastavení výše úroku, jakož i podmínek jeho vzniku je potřeba respektovat základní principy přiměřenosti, efektivity, neutrality, rovnosti atd.

 

Z judikatury se pro českou národní úpravu dovozují následující poznatky:

  • Lze zadržet odpočet v důsledku kontrolního postupu, pokud je překročena přiměřená doba, zakládá to právo na kompenzaci v podobě přiměřeného úroku.
  • Není možné rozlišovat mezi jednotlivými kontrolními postupy, tj. mezi postupem k