Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2016

10.6.2016, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2016 již v průběhu roku 2016, nejpozději však do 31. prosince 2016, že mohou tak učinit na tiskopise daňového přiznání pro zdaňovací období 2015 č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 22 a související přílohy.

Dále Finanční správa upozorňuje na odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2016.

Základní část daňového přiznání

ř. 72 Daňové zvýhodnění:

Dne 25. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů (částka 49/2016) vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tak, že dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 zákona na druhé dítě a na třetí a každé další dítě.

ve výši

roční sazba (Kč)

měsíční sazba (Kč)

ZTP/P
roční sazba
(Kč)

ZTP/P měsíční sazba
(Kč)