Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na tiskopisy pro 2015/2016

10.12.2015, Zdroj: Finanční správa

Je třeba vždy vyplňovat aktuální formuláře.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015 a pro zdaňovací období 2016.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (Tiskopis MFin 5457 – vzor č. 24)

Pro zdaňovací období 2016 se použije stávající vzor tiskopisu č. 24, který je zejména určen pro poplatníky, kteří budou v roce 2016 uplatňovat daňové zvýhodnění u zaměstnavatele a slevu za umístění dítěte. Pro zdaňovací období 2016 lze však u ostatních poplatníků použít i předcházející vzory č. 23 – 21, za předpokladu, že budou splňovat náležitosti dané § 38k zákona o daních z příjmů.

  • V souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění pro zdaňovací období 2015 a 2016 se použije tiskopis MFin 5556 – vzor č. 1 s názvem „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“.
  • Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o daních z příjmů o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu - tiskopis MFin 5554 – vzor č. 1.
  • Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně pokynů a příloh

Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ (MFin 5459 vzor č. 22), pokyny k jeho vyplnění (MFin 5459/1 vzor č.20) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2015. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle § 38j zákona o daních z příjmů Příloha č. 1 "Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2015" (MFin 5490/1 vzor č. 15a pro plátce daně, kteří zaměstnávali