Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Uplatnění nároku na odpočet v příslušném kalendářním roce

18.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2017 má být změkčeno ustanovení, podle něhož musí být u plátců krátících odpočet tento nárok uplatněn vždy nejpozději v kalendářním roce, kdy mohl být uplatněn nejdříve.

Podle zákona o DPH musí plátce, který nemá plný nárok na odpočet, uplatnit tento nárok nejpozději za poslední zdaňovací období toho kalendářního roku, kdy mohl být nárok na odpočet u přijatého zdanitelného plnění uplatněn nejdříve.

Novelizací účinnou od roku 2017 nemusí tuto lhůtu dodržet plátci, kteří mají u přijatého zdanitelného plnění nárok na odpočet daně v krácené výši a vypořádací koeficient je roven nebo vyšší než 95 %. Výjimkou je případ, kdy přijatým zdanitelným plněním je dlouhodobý majetek.

To znamená, že v těchto případech již plátce nebude muset uplatňovat nárok na odpočet daně vzniklý v předchozím kalendářním roce pouze v dodatečném daňovém přiznání.

Výjimka se má nově vztahovat na případy, kdy se příslušný vypořádací koeficient pro krácení nároku považuje ze zákona za roven 100 %. V takovém případě bude plátce oprávněn příslušný nárok na odpočet daně