Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úhrada příspěvků a pojistného zaměstnavatelem

10.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1 Úhrada příspěvků a pojistného zaměstnavatelem

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 6 odst. 9 písm. p) ZDP osvobozuje od daně z příjmů ze závislé činnosti v celkovém úhrnu až do výše 30 000 Kč ročně (platí od 1. 1. 2013, do konce roku 2012 to bylo jen 24 000 Kč, od roku 2017 se částka zvýší na 50 000 Kč) platby zaměstnavatele za zaměstnance na soukromé životní pojištění, na penzijní připojištění se státním příspěvkem, od roku 2011 též na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění a od roku 2013 na doplňkové penzijní spoření.

Roční limit 30 000 Kč se posuzuje u každého zaměstnavatele samostatně.

2011–2012   2013–2016   2017  
Do limitu 24 000 Kč ročně se zahrnují zaměstnavatelem placené:
 • pojistné na soukromé životní pojištění,

 • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a

 • pojistné na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění.

 
Do limitu 30 000 Kč ročně se zahrnují zaměstnavatelem placené:
 • pojistné na soukromé životní pojištění,

 • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • pojistné na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění a

 • příspěvek na doplňkové penzijní spoření.

 
Do limitu 50 000 Kč ročně se zahrnují zaměstnavatelem placené:
 • pojistné na soukromé životní pojištění,

 • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem,

 • pojistné na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění a

 • příspěvek na doplňkové penzijní spoření.

 

Komentář:

Možnost zaměstnavatele přispívat na soukromé životní pojištění je v ZDP od roku 2001. Již od začátku platnosti této úpravy bylo podmínkou, že existovala pojistná smlouva uzavřená mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou. Další podmínky:

 • ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let,

 • podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (tato podmínka platí od roku 2015),

 • právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné.

Od roku 2008 se možnost rozšířila i na pojišťovnu usazenou na území členského státu EU, Norska nebo Islandu (ode dne, kterým se začne provádět smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Lichtenštejnskem, bude moci být pojišťovna i z Lichtenštejnska).

.

Soukromé životní pojištění je vymezeno jako pojištění:

 • pro případ dožití nebo

 • pro případ smrti nebo dožití, nebo

 • na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec invalidním ve třetím stupni podle

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: