Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Události po rozvahovém dni

5.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.32 Události po rozvahovém dni

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Rozvahový den

2014–2015   2016–2017  
Zákon uvádí, že účetní jednotky jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu k rozvahovému dni.   Novela zpřesňuje uvedenou formulaci a vyžaduje uvádět v účetní závěrce dopad informací, které nastaly do konce rozvahového dne, i když se o nich účetní jednotka dozvěděla až po rozvahovém dni. Zároveň vyžaduje uvést i významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.  

Komentář:

Uvádět informace v příloze v účetní závěrce, které nastaly mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky měly účetní jednotky povinnost již dříve a ukládala jim to vyhláška. Skutečnost, že tato povinnost byla z vyhlášky přesunuta do zákona, svědčí o tom, jak je tato skutečnost důležitá pro uživatele účetní závěrky. V souvislosti s tím je třeba rozlišovat dva druhy informací, které se účetní jednotka dozvěděla až po rozvahovém dni. První informace jsou takové, které patří ještě do minulého účetního období, i když se o nich účetní jednotka dozvěděla až po rozvahovém