Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účetní závěrka

4.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.31 Účetní závěrka

prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava
  • § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Účetní závěrka

  • Část druhá vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Účetní závěrka

2014–2015   2016–2017  
Zákon uváděl, co tvoří účetní závěrku všech účetních jednotek.   Zákon rozšiřuje povinné součásti účetní závěrky u velkých a středních účetních jednotek – obchodních společností. Naopak malé a mikro účetní jednotky některých povinnosti zbavuje.  

Komentář:

Až do konce roku 2015 byly povinnou součástí účetní závěrky rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu byly dobrovolnou (byť často požadovanou zejména ze strany zahraničních vlastníků) součástí účetní závěrky. Novela zákona rozšiřuje povinné součásti účetní závěrky o tyto přehledy na obchodní společnosti s výjimkou malých a středních účetních jednotek. Naproti tomu vybrané účetní jednotky (organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny) sestavují tyto přehledy vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní dvě hodnoty stanovené pro povinnost statutárního auditu (aktiva netto celkem 40 000 tis., roční úhrn čistého obratu 80 000 tis.).

Z hlediska rozsahu účetní závěrky dochází ke změně terminologie. Dřívější pojem „účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu” se nahrazuje pojmem „účetní závěrka ve zkráceném rozsahu”, což mnohem lépe vystihuje zkrácené účetní výkazy a zkrácenou přílohu, neboť nejde o zjednodušení vykazovaných informací, ale o menší podrobnost. Kromě toho se to