Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Správní delikty

20.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.42 Správní delikty

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 37, § 37a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Správní delikty

2015   2016–2017  
Zákon uvádí výši pokut v případě, kdy účetní jednotka poruší některé ustanovení zákona.   Novela rozšiřuje správní delikty a výši pokut pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.  

Komentář:

Účetní jednotky jsou povinny dodržovat ustanovení zákona a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Pokud poruší některá jejich ustanovení, bude jim uložena pokuta. Výše pokuty se stanoví v některých případech v procentech (6 % nebo 3 %) z hodnoty aktiv rozvahy (aktiva netto). V případě porušení ustanovení týkající se jednoduchého účetnictví, kde se