Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Správa DPH subjektů usazených mimo ČR

29.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolu s účinností novel doprovodných k novému celnímu zákonu by mělo dojít k přenosu části agendy z Prahy do Ostravy.

Z důvodu nedostatečné kapacity Finančního úřadu pro Hlavní město Prahu má dojít ke změně místní příslušnosti u osob neusazených v tuzemsku. Od května má dojít k přesunutí agendy celkem 3 700 subjektů z Územního pracoviště pro Prahu 1 do kompetence Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Osoby povinné k dani, které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku, nejsou personálně ani technicky vázány na určitou územní působnost.

Komunikace daňových subjektů nebo jejich zástupců se správcem daně probíhá převážně elektronickou formou, a proto by tato změna neměla způsobit těmto plátcům žádné komplikace ve vztahu k