dnes je 29.5.2020

Input:

Splatnost záloh na daň silniční

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1 Splatnost záloh na daň silniční

Ing. Karel Janoušek

Právní úprava
  • § 10 odst. 1 ZDSIL

  • § 252 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (daňový řád)

  • Rozhodnutí MF č. j. MF-8592/2020/39-2, o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

2008–14. 4. 2020   15. 4. 2020–15. 7. 2020  
Zálohy na daň jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince.  
Pokud není záloha na daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, je poplatník daně v prodlení a vzniká mu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení.   Úrok z prodlení vzniklý na zálohách na daň splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020 se promíjí, jestliže k úhradě těchto záloh dojdenejpozději dne 15. 10. 2020.  

Komentář:

Zálohy na daň za vozidla, která byla předmětem daně v lednu až březnu 2020 jsou splatné do 15. dubna 2020. Za vozidla, která byla předmětem daně v dubnu až červnu 2020 jsou splatné do 15. července 2020.

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a za účelem zmírnění zvýšených